FINANSIERING

Fitness Brands jobber med de mest solide og anerkjente finansieringsselskapene og kan tilby ulike finansieringsløsninger. Våre merkevarer er kjent for kvalitet, driftssikkerhet og lang levetid. Utstyret kan leases i 3-7 år.

Leasing er en finansieringsform som kan benyttes av alle næringsdrivende (ASA, AS, enkeltmannsforetak osv.) og offentlig sektor. For næringsdrivende er det et krav om at selskapet må være registrert i Brønnøysund.

DET ER SMART Å LEIE!

Økt handlekraft

Leie gir 100% finansiering og frigjør driftskapital som kan investeres i bedriftens kjernevirksomhet uten å belaste likviditeten.

Enklere økonomistyring

Faste månedsutgifter gir din bedrift forutsigbare budsjettering og enklere regnskapsføring.

Økt konkurranseevne

Leie gir full bruksrett og tilgang til utstyr med oppdatert teknologi, med mulighet for utskifting og oppdatering ved behov.

Skattefordel

Hele leiebeløpet utgiftsføres og kan trekkes fra i regnskapet.

HVA SKJER ETTER LEIEPERIODEN?


  • Forlenge leieperioden

  • Anmode om å kjøpe utstyret

  • Levere tilbake utstyret

KONTAKT OSS FOR TILBUD

Vi har lang erfaring og kompetanse på treningsutstyr, service, faglige råd og veiledning, kontakt oss i dag.