FOKUS PÅ KVALITET OG GOD SERVICE

 • Service

 • Installasjon

 • Produktopplæring

 • Serviceavtale

REGISTRER DIN SUPPORTSAK

Her kan du enkelt kontakte oss for service/support, bestille reservedeler eller registrere reklamasjoner

service_form

LANDSDEKKENDE SERVICE OG VEDLIKEHOLD

Vi har serviceavdelinger på Østlandet, Stavanger og Bergen og tilbyr landsdekkende service og vedlikehold på treningsutstyr.

Vi installerer, monterer, utfører service og vedlikehold på treningsutstyr. Vi tilbyr service og vedlikeholdsavtaler for å sørge for optimal driftssikkerhet. Maskinparken skal alltid være i topp stand og fungere problemfritt. Dette oppnår man ved regelmessig service. Service og vedlikeholdsavtaler øker levetiden og driftssikkerheten.

Med utgangspunkt i kvalitetsprodukter har vi fokus på kvalitet og god service.

 • Service
 • Installasjon
 • Produktopplæring
 • Serviceavtale

PRODUKTOPPLÆRING

Vi leverer og presenterer brukermanualer til utstyret fra Life Fitness ved installasjon.
Manualer er også tilgjengelige online i Life Fitness dokumentsbibliotek på https://www.lftechsupport.com

INSTALLASJON

I god tid før installasjon planlegges leveransen. Vi koordinerer detaljer som behov og plassering av strømuttak, byggmessige utfordringer ved innbæring av utstyr.

FITNESS BRANDS SERVICEAVTALE

Fitness Brands tilbyr serviceavtale for å ivareta utstyret og sørge for stabil drift.

Følgende oppgaver skal utføres ved servicebesøk i hht serviceavtalen:

 • Ettersyn/smøring av bevegelige deler.
 • Oppdatering av alle softwarebaserte produkter.
 • Kontroll/skifting av tau, vaier og belter.
 • Sjekk/ettersyn av apparatenes funksjonalitet.
 • Gjenpart av arbeidsordre med skriftlig redegjørelse av apparattilstand.
 • Utskifting av slitasjedeler.

KONTAKT OSS FOR TILBUD

Vi har lang erfaring og kompetanse på treningsutstyr, service, faglige råd og veiledning, kontakt oss i dag.