Fitness Brands Norway var den første leverandøren til treningssenterbransjen som ble Miljøfyrtårn sertifisert i 2016.

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe.
For å nå framtidens lavutslipp samfunn har alle ansvar, enkeltindivider, myndigheter og bedrifter.

Miljøarbeid er viktig for alle virksomheter, også for treningsbransjen.

Hva betyr det for kundene at vi som treningsutstyrleverandør er sertifiserte?
Som eier/daglig leder, kjedesjef eller personlig trener kan du være trygg på at Fitness Brands jobber konkret med arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Fitness Brands jobber helhetlig, systematisk og langsiktig med tiltak for å forbedre miljøprestasjoner – og bidra til en bærekraftig fremtid.

Som kvalitetsleverandør til treningssenter, trimrom til hotell/spa og private og offentlige virksomhet møter vi våre kunders og forbrukerens forventninger til etikk, ansvarlighet og at vi etterlever viktige verdier i samfunnet for å møte en bærekraftig fremtid.

Hva betyr det for enkeltindividet?
Forbrukerne blir stadig mer opptatt av miljøhensyn og tar bærekraftige, bevisste og langsiktige valg. Fitness Brands leverer solide treningsprodukter, med lang levetid på treningsutstyret. Service og reservedeler gjør at det er mulig å forlenge levetiden på treningsutstyr og unngå «bruk og kast» mentalitet. Våre anerkjente verdensbrand av treningsutstyr er mer holdbare enn gjennomsnittet av produkter i samme kategori. Et bærekraftig valg for helse og miljø er å  investere i solide produkter med lang levetid.

Derfor er Fitness Brands Miljøfyrtårn sertifisert

Tar samfunnsansvar
Ved å miljøfyrtårn sertifisere vår virksomhet, bidrar vi til bedre miljø og bærekraftige virksomheter.

Går foran – fremtidens løsninger er bærekraftige
Ved å miljøfyrtårn sertifisere bygger vi samtidig omdømme rundt vårt miljøengasjement. Forbrukere og samfunnet er i økende grad opptatt av etikk, ansvarlighet, bærekraft og mening.

Smart virksomhetsstyring
Ved Miljøfyrtårn sertifisering gjennomgås alle rutiner for å oppnå en mer miljøvennlig drift. Med det sparer vi ikke bare miljøet – men også utgifter på energiøkonomisering, avfallsreduksjon og smarte transportløsninger.

Miljømål og resultater
Alle miljøfyrtårn sertifiserte virksomheter får tilgang på nettbasert verktøy for miljøledelse. Her rapporteres miljøresultater, nye mål settes og en oversiktlig grafisk oversikt over virksomhetens miljøregnskap.

Godkjent miljødokumentasjon til bruk i anbudsprosesser, TRYGG leverandør av treningsutstyr. Det stilles stadig oftere krav om miljøsertifisering ved offentlig og private anskaffelser. Miljøfyrtårn er en tredjeparts sertifisering, godkjent som dokumentasjon når vår virksomhet skal gi tilbud. Miljøfyrtårn sertifisering er også en kvalitetssikring for valg av leverandør av treningsutstyr for andre som skal kjøpe treningsutstyr, selv om ikke det er påkrevd at virksomheten skal være sertifisert for å være med i tilbudsprosessen.

Du bruker en utdatert nettleser. Ikke alle funksjoner fungerer i nettleseren din. oppgrader nettleseren for å forbedre opplevelsen og øke sikkerheten.