Fitness Brands trailerbil på vein for levering

Smidige og velorganiserte leveranser

I god tid før installasjon planlegges leveransen. Når treningsapparatene og utstyret skal leveres er det mye som må planlegges. Det gjelder selvfølgelig alt av installasjon og montering av treningsapparatene, men det er også mange andre viktige faktorer som kan påvirke en leveranse. Vi koordinerer detaljer som behov for og plassering av strømuttak, byggmessige utfordringer ved innbæring av utstyr.

Installasjons- og leveringsteam

Fitness Brands sine erfarne montører er kjernen i vår leverings- og monteringtjeneste.

De utfører alt av:

  • levering av bestilte produkter
  • møblering
  • montering
  • installering
  • funksjonstesting
  • kvalitetssikring

Leveringsteamet rydder opp, fjerner all emballasje og sørger for at apparater er driftsikre og virker slik de skal.

Når vi forlater kunden, er alt av treningsutstyr pent satt på plass og treningsapparatene klare til bruk.

Du bruker en utdatert nettleser. Ikke alle funksjoner fungerer i nettleseren din. oppgrader nettleseren for å forbedre opplevelsen og øke sikkerheten.