Retention er tallet som forteller deg hvor godt du klarer å beholde eksisterende medlemmer på treningssenteret. Det koster som regel mer å skaffe nye medlemmer enn å beholde eksisterende.

En enkel formel forteller deg hvor mange av de eksisterende medlemmene som velger å fornye fra måned til måned. Det tallet angis i prosent.

Du regner altså ut hvor stor prosent av medlemmene dine som fornyer fra måned til måned.

Hvorfor er retention viktig og hva brukes det til:
Hvis du har god/høy retention er det mange medlemmer som fornyer fra måned til måned. Det tyder på at alle aktiviteter du gjør på treningssenteret er med på å bidra til å beholde medlemmer lengst mulig.

Har du dårlig/lav retention er det mange medlemmer som sier opp medlemskapet på treningssenteret.

Retention tallet er et viktig nøkkeltall/key performance indicator. Å beholde medlemmer du allerede har er en viktig del av regnskapet. Dersom du ikke fokuserer på å beholde eksisterende medlemmer er det vanskelig å vokse.

Vet du ikke retention tallet – da må du finne ut av det – NÅ!

Slik regner du ut retention:

Du tar antall medlemmer i slutten av måneden, trekker fra eventuelt nye medlemmer du har fått i løpet av måneden, og deler på antall medlemmer du hadde i starten av måneden. Så ganger du med 100 for å få prosent.

Medlemmer i starten av måneden:      145
Nye medlemmer i løpet av måneden:      5
Medlemmer i slutten av måneden:       140

(140-5) : 145 = 0,93

0,93 x 100 = 93%

Gjennomsnittlig retention for året får du ved å summere hver måned og dele på 12 (måneder).

Denne statistikken bør du følge med på hver måned! På den måten får du en god oversikt på retention-tallet på treningssenteret. Det kan også bidra til å se trender når det foreligger tall over en lengre periode/måneder/år.

Hva er god og dårlig retention?
Hvis du tilbyr årsabonnement er det naturlig at retention er litt dårligere de månedene de fornøyes. Du vil se utslag av kampanjer og sesongbetonte tiltak på treningssenteret.

Antall medlemmer er viktig for omsetningen til et treningssenter. Det er derfor viktig å ha et aktivt forhold til medlemsmassen. Noen treningssentre har fokus på nysalg og innhenting av nye medlemmer – andre vokser av å hindre frafall, altså ved å rette fokuset mot eksisterende medlemmer (retention).

Hvis bøtta  lekker i bunnen hjelper det ikke å pøse på med vann i toppen!

Life Fitness er verdens største produsent av treningsutstyr og treningsapparater med 50 års historie med innovasjon, produktutvikling og nyheter med inspirerende treningsopplevelser til treningssenter, hotell og bedrifter.

Fitness Brands bistår med behovsanalyse, design og layout av kvalitetsprodukter innenfor treningsutstyr og treningsopplevelser. Vi har lengst fartstid i bransjen og sørger for å veilede trygt igjennom planlegging, levering, montering og service.

Kontakt oss på telefon 69 34 36 20

post@fitnessbrands.no

Du bruker en utdatert nettleser. Ikke alle funksjoner fungerer i nettleseren din. oppgrader nettleseren for å forbedre opplevelsen og øke sikkerheten.