Treningsrom på jobben

I arbeidsmiljøloven står det at:

«Arbeidsgiver skal, i tilknytning til det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, vurdere tiltak for å fremme fysisk aktivitet blant arbeidstakerne.»

Derfor velger mange arbeidsgivere trening som ett av ansattgodene. Men hva er egentlig mulighetene og begrensningene for dette? Når blir treningen skattepliktig for den ansatte? Hvilke treningsordninger kan bedriften tilby? I utgangspunktet er alle frynsegoder skattepliktig for arbeidstaker, men det er blant annet skattefritak for frynsegoder som anses som “rimelige velferdstiltak”. Dette omfatter tiltak som har preg av et fellesarrangement for de ansatte og har til hensikt å øke trivsel og samhørighet. I tillegg skal tiltaket være rimelig, noe som avgjøres både i selve verdien på ytelsen samt om det er en vanlig ordning i arbeidslivet.

Arbeidsgivers dekning av personlig medlemskort som gir de ansatte rett til fri bruk av et treningssenter anses ikke som et rimelig velferdstiltak. Dette er skattepliktig for den ansatte også når ordningen omfatter alle ansatte – MEN ansatte kan innenfor rammene for skattefrie gaver, få inntil 5 000 kroner i året, og dermed få dekket personlig medlemskap skattefritt.

I utgangspunktet dekkes ikke ansattes trening på treningssenter, men det finnes fordelaktige løsninger for begge parter i arbeidslivet, både for den ansatte og arbeidsgiver. I Norge er det ca. 2,7 millioner arbeidstakere og over 200.000 bedrifter. Sykefravær koster norske bedrifter 2,6 milliarder årlig. For høyt sykefravær er ikke bare en stor kostnad, men har også en negativ konsekvens på arbeidsmiljøet. Bedriftens investering i de ansattes helse vil kunne gi store positive bidrag i reduksjon av sykefravær og økt trivsel for ansatte.

En ukes sykefravær kostet i snitt 17.000 kroner i 2020. Estimatet er beregnet på bakgrunn av en Sintef-undersøkelse blant NHOs medlemsbedrifter i 2010. Det viktige er at bedriften er bevisst på at kostnader knyttet til sykefravær er mer enn rene lønnskostnader.

Hva er de vanligste årsakene til sykefravær?

1. Muskel og skjelettplager (ca.38%)
2. Psykiske lidelser (ca.24%)

Livsstilsrelaterte sykdommer er helseutfordring nummer 1! Stillesitting, kosthold og stress er hovedutfordringene. Dette gir seg utslag i at muskel- og skjelett samt psykiske plager er de to største årsaks-grupperinger til sykefravær.

Forebygging og pro-aktive tiltak som å gi ansatte aktivitetstilbud og trening er en rimelig, effektiv og enklere måte å øke nærvær på arbeidsplassen, enn behandlende tiltak for fravær.

Treningsrom på jobb

Noen bedrifter tilbyr sine ansatte tilgang til å trene i et eget treningsrom på jobben. Dette anses normalt som et rimelig velferdstiltak, og de ansatte kan derfor benytte seg av slike treningsrom uten at det utløser skatteplikt.

Arbeidsgiver vil generelt ha skattemessig fradrag for utgiftene forbundet med treningsrommet. Kostnadsnivået kan imidlertid få betydning for om dette anses som en rimelig ordning, og vil derfor ha innvirkning på vurderingen av skatteplikten for den ansatte.

Felles treningsopplegg i bedriftens egne eller leide lokaler med innleid instruktør anses som en skattefri velferdsordning.

Gode muligheter for å dekke fysisk aktivitet skattefritt

Skattefritak for bedrifter i Norge som berører helse og fysisk aktivitet,  har ofte som vilkår at det er noe de ansatte må gjøre sammen:

  • Tilgang til treningsrom i arbeidsgivers lokaler
  • Felles trening i sal som. f.eks spinning, styrke- eller kondisjonstrening i gruppe
  • Velferdstiltak i form av felles gåturer eller bedriftsidrettslag.

Skattefritt å forebygge skader

Det finnes imidlertid en mulighet til å gjøre individuell trening skattefri:

  • Bedrifter som har yrkesgrupper med spesielt belastende arbeidsoppgaver, vil treningsordninger som på profesjonelt grunnlag har til hensikt å forebygge skader og sykdom.

Må være reell sammenheng

  • For at slike ordninger ikke skal innebære skattepliktig fordel for de ansatte, er det en viktig forutsetning at det er en reell sammenheng mellom arbeidssituasjonen og treningsopplegget.
  • Det er også en forutsetning at treningsordningen ikke omfatter mer og flere treningsformer enn det som er nødvendig for å forebygge arbeidsfremkalte skader og sykdom hos den ansatte.
  • Generelle treningsordninger uten spesialtilpasset treningsprogram for den enkelte ansatte og uten aktiv oppfølging av fysioterapeut eller lignende under treningen, vil falle utenfor skattefritaket.


Fitness Brands bistår med behovsanalyse, design og layout av kvalitetsprodukter innenfor treningsutstyr, treningsgulv og skreddersydde helhetsløsninger tilpasset din brukergruppe. Vi har lengst fartstid i bransjen og sørger for å veilede trygt igjennom planlegging, levering og service.

Kontakt oss telefon 69 34 36 20

post@fitnessbrands.no

Din suksess er vår suksess!

Vårt team med eksperter står klare for å hjelpe deg med utforming av treningsrom.

Du bruker en utdatert nettleser. Ikke alle funksjoner fungerer i nettleseren din. oppgrader nettleseren for å forbedre opplevelsen og øke sikkerheten.