HVORFOR GJØRE EN KROPPSANALYSE?

Kroppsanalyse brukes av flere aktører innen trening, universiteter, helse og forskning over hele Norge og verden. Analysen blir ofte brukt for å se fremgang med trening og endring av kosthold selv om kroppsvekten ikke har endret seg noe særlig. Man kan også se hva den nye kroppsvekten består av om den har endret seg mye. Man får et godt bilde på utviklingen enn om man kun har tilgang til vanlig kroppsvekt.

InBody er det aller første BIA-instrumentet som gjør segmentær multi-frekvens analyse og måler hver kroppsdel hver for seg. Teknologien til InBody ble utviklet i 1996 av Biospace ved hjelp av BIA-teknologien hvor da armer, ben og overkropp ble målt hver for seg og direkte ved motstandsanalyse. Apparatene måler blant annet vekt, fettmasse, muskelmasse, viceralt fett og hvileforbrenning. Alle dataene måles ved impedans, helt uten bruk av empiriske data. Det tar kun 60 sekunder å analysere målingene og etter endt analysetid får man et detaljert skjema med resultater.

Se hvordan InBody fungerer her:
InBody er unik i måling av kroppssammensetning | Sportsmaster.no

Dette viser resultatene

Resultatskjemaet viser en oversikt over kroppens sammensetning av fettmasse, muskelmasse og væskenivå. Først ser man en analyse av kroppens sammensetning, med vannmengden i kroppen, proteiner og mineraler, og total mengde kroppsfett.

ICW er betegnelsen for intracellulært vanninnhold. Dette gir indikator på hvor mye væske som er samlet i cellene. ECW står for ekstracellulært vanninnhold, som viser hvor mye væske som er samlet utenfor cellene. Tallene på proteiner og mineraler viser proteininnholdet og mineralinnholdet i forhold til totalvekten. Disse nivåene, sammen med antall kilo kroppsfett utgjør en oversikt over kroppssammensetningen.

Under analysen over muskler og fett ser man data på totaltvekt på kroppen, vekten av skjelettmuskulaturen (skeletal muscle mass) og kroppsfett.

Under neste punkt vil man få en indikator på forholdet mellom vekt og høyde og kroppsfett. Målingen BMI sier noe om forholdet mellom kroppsvekt og høyde. Denne målingen tar ikke hensyn til muskelmasse, og kan derfor gi høy verdi til personer med mye muskelmasse, selv om de har lav fettprosent. Man får et mer nøyaktig bilde ved å ta med prosent kroppsfett, som også vises i dette punktet.

Videre ser man målinger over muskulaturen, som viser muskelmassen i forhold til den ideelle muskelmassen basert på kjønn og høyde, samt den ideelle muskelmassen i prosent basert på vekt og kjønn. Målingene sier noe om vekt og proporsjoner i armer, bein og mageregion.

Neste punkt går på væskebalansen i kroppen. Er væskebalansen for dårlig, vil mange av prosessene i kroppen kunne svekkes. Så lite som 1 % nedgang i væskebalanse kan gi 10 % dårligere prestasjon. Graden av ødem blir regnet ved å dele ekstracellulær vannmengde med total vannmengde i kroppen.

I tillegg til disse dataene, får man data som viser visceralt fett, fordeling av kroppsfett, summen av celler som inneholder intracellulært vann og protein (BCM), hvileforbrenning og en InBody score som sier noe om tilstanden og kroppssammensetningen av fettmasse og muskelmasse.

Hvordan bruke InBody?

Scoren på InBody testen kan brukes som utgangspunkt for å se fremgang og progresjon i treningssammenheng. Ta en InBody analyse på en PT-kunde ved en av de første øktene og ta ny test igjen etter ca 2-3 mnd. Dette vil vise fremgang hos kunden som ikke bare handler om vekt. Om vektnedgang er et av kundens mål ved å trene med en PT så er InBody et veldig godt verktøy for å vise helsegevinster av treningen som ikke handler om vekt, bidrar også til motivasjon til å fortsette med treningen i tilfeller der vektnedgangen står stille av diverse årsaker. Dette i tillegg til å vise økning av muskelvekst og flere andre helse parametere som kommer frem av testen, nevnt tidligere i artikkelen. Som PT kan du også selge en test uten å selge PT timer. Noen pakker inn 1 måling i en PT pakke og prissetter en test de kan kjøpe i tillegg etter 2-3 mnd, eventuelt om du selger mange PT timer kan du legge inn 2 – 4 InBody tester i løpet av et år i pakken.

Mer informasjon om modellene:
https://sportsmaster.no/b2b/idrett-formal/inbody-kroppsanalyse

Presentasjon av InBodys unike teknologi

Se video

Kontakt oss telefon 69 34 36 20

post@fitnessbrands.no

Du bruker en utdatert nettleser. Ikke alle funksjoner fungerer i nettleseren din. oppgrader nettleseren for å forbedre opplevelsen og øke sikkerheten.